Obchodní podmínky

Prodejce:
KVARK AG, s.r.o.,
Masarykovo náměstí 71,
688 01 Uherský Brod

IČ: 29312230
DIČ: CZ 29312230
Zodpovědná osoba za provoz eshopu: Josef Bršlica
zapsána: OR KS v Brně oddíl C, vložka 73492
číslo bankovního účtu: 250382515 / 0300 (ČSOB a.s. Česká Republika)
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Ceník manipulačních poplatků (dopravné):

Balík do ruky / Balík na poštu : Dopravce - Česká pošta, PPL
Nákup do 999 Kč včetně DPH - 150 Kč
Nákup 1000 Kč a výše včetně DPH - ZDARMA
Ceny všech služeb a zboží jsou uváděny včetně DPH.
Běžná lhůta doručení u všech přepravních možností našeho eshopu je 48 až 72 hodin, při dodávkách zboží nejsou žadné omezení praktikovány.
Cena za službu laserování/gravírování se nezapočítává do celkového součtu pro uplatnění dopravy zdarma.

Ceník manipulačních poplatků (dopravné) - SLOVENSKO:

Cena dopravného na SLOVENSKO: 300 Kč
Běžná lhůta doručení od 2 do 10 dnů od expedice zboží z eshopu.
Lze využít pouze pro možnost platby KARTOU ONLINE nebo DOPŘEDU PŘEVODEM, dobírka na Slovensko není u dopravců napříč 2 státy povolena.

Ceny zboží v eshopu WATERMAN.cz

- všechno zboží v eshopu WATERMAN.cz je uvedeno včetně DPH 21%

- poskytování případných slev či bonusů na produkty z našeho eshopu jsou vždy individuální a časově dle dohody se zákazníkem.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

- si kupující hradí sám, pokud se liší od základní sazby.

Balení produktů

- Každé pero má dárkovou krabičku v ceně, ukázky balení jednotlivých per jsou vyobrazeny v doplňkových fotografiích každého modelu pera, vzhledem k tomu, že výrobce neustále mění styl i vzhled balících boxů pro jednotlivá pera, jsou tyto ukázky balení ilustrativní a můžou se lišit, i přesto, že neustále aktualizujeme fotografie balení u všech modelů dle dodaných podkladů výrobce jsou odchylky v baleních možné.

Dárkové poukázky

 • Dárkové poukazy jsou vydávány společností KVARK AG, s.r.o., Nivnická 47, 68762 Dolní Němčí, IČ: 29312230 a lze ji uplatnit pouze na e-shopu www.waterman.cz.
 • Dárkový poukaz lze využít na veškerý sortiment zboží a služeb na e-shopu www.waterman.cz.
 • Dárkový poukaz je přenosný.
 • Dárkový poukaz má omezenou dobu platnosti. Po jejím uplynutí se Dárkový poukaz stává neplatným. Hodnota Dárkového poukazu se nevrací.
 • Dárkový poukaz lze uplatnit pouze jednou a není možné rozložit jeho hodnotu.
 • Finanční rozdíl, který nastane po uplatnění Dárkového poukazu, se nevrací.
 • Dárkový poukaz se uplatňuje při sestavení objednávky.
 • Hodnota Dárkového poukazu není úročena.
 • Dárkový poukaz není možné vrátit oproti penězům.
 • V případě vrácení zboží do 14 dnů, koupeného pomocí Dárkového poukazu, se nevrací peníze, ale zpět Dárkový poukaz.
 • Při uznané reklamaci zboží zakoupené pomocí dárkového poukazu se vrací dárkový poukaz ve stejné finanční hodnotě.

Storno objednávky

Prodejce si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo je na trhu nedostupné. V případě, že tato situace nastane, bude zákazník kontaktován emailem nebo telefonicky za účelem dohody o dalším postupu. Zákazník může objednávku stornovat telefonicky nebo emailem.

Prodejce si dále vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečné vůli zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka nebo telefonicky.

Reklamační řád

Součástí doručené objednávky je daňový doklad - faktura, která slouží také jako záruční list.
Informace o závadách jakosti produktů WATERMAN směřujte na obchod@waterman.cz nebo telefonicky na 777 231 369.
Reklamace je možné uplatňovat na adrese:
KVARK AG, s.r.o.
Masarykovo náměstí 71
688 01 Uherský Brod

Prodejce je při prodeji výrobku povinen spotřebiteli s dostatečným předstihem poskytnout takové informace, aby se kupující mohl dostatečně seznámit zejména s jeho parametry, cenou, se způsobem jeho dopravy a s úhradou a lhůtou dodání. Zaplacením a převzetím věci přechází na kupujícího vlastnictví zakoupené věci.

Potvrzení o doručení, dokončení i způsobu vyřešení reklamovaného zboží eshop WATERMAN.cz potvrdí buďto písemně, telefonicky nebo e-mailem spotřebiteli o to ihned po doručení reklamovaného zboží nebo dokončení reklamačního cyklu ve lhůtě stanové zákonem která je 30 dní.

Při uznané reklamaci hradí dopravu zboží ke kupujícímu eshop WATERMAN.cz

Při uznané reklamaci hradíme dopravu směrem od zákazníka k nám.

Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří dnů.

Pro reklamaci pera s gravírováním se nevztahují reklamační podmínky výše, jelikož se jedná o dodatečnou úpravu pera zvolenou na přání zákazníka. V takovém případě je nutný tzv. pozáruční servis.

Do per WATERMAN se výhradně používají náplně, inkousty a bombičky značky WATERMAN, při použití jiných značek inkoustů, náplní nebo bombiček může dojít k poškození pera a tím i ztrátě záruky.

Záruční servis

Záruční doba začíná běžet od data převzetí věci kupujícím. Záruční doba je u všech výrobků obecně 24 měsíců od data převzetí zboží, pro subjekty které kupují zboží na IČ je 12 měsíců, pokud výrobce, nebo provozovatel nestanoví záruční dobu delší. Záruční doba je zpravidla vyznačena v záručním listu přikládaném k výrobku. Není-li k výrobku vystaven záruční list, platí záruční doba zákonná (24 měsíců) nebo doba vyznačená na prodejním dokladu - faktuře. Pro záruční servis u prodávajícího postačuje doložení prodejního dokladu (faktury), dokladu o zaplacení zboží či jiné prokázání nákupu zboží u prodávajícího. Projeví-li se vada v průběhu 12 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva:
 1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 2. na odstranění vady opravou věci,
 3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 4. odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li kupující své právo včas:
 1. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 2. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
 3. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Záruční a pozáruční servis

Záruční a pozáruční servis per Waterman poskytuje výhradní distributor per WATERMAN do ČR, eshop WATERMAN.cz zajišťuje tyto možnosti ve spolupráci s výhradním dovozcem per WATERMAN. V případě dotazu a potřeby na záruční nebo pozáruční servis se prosím obracejte pomocí našeho e-mailu obchod@waterman.cz kde specifikujete Váš problem s perem ideálně přiložíte fotografie pera.

Odstoupení od smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Nejedná-li se o případ uvedený zhora v prvním odstavci „odstoupeni od smlouvy“ obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

V případě odstoupení od kupní smlouvy obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Spotřebitel má nárok pouze na vrácení finančních prostředků za dopravné v nejnižší nabízené výši v případě odstoupení od KS (v případě, že si zvolil dražší způsob dopravy).

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Zjištění skladové dostupnosti

Základní informace o skladové dostupnosti, případně o dodacím termínu, si můžete ověřit v detailu každého produktu.

Dodací lhůty uvedené v našem obchodě mají informativní charakter. Negarantujeme dostupnost celého sortimentu zboží v těchto lhůtách.

V případě, že není u vybraného produktu v jeho detailu vyobrazen stav skladu případně informace chybí, je toto zboží buďto vyprodáno anebo se čeká na výmaz položky z eshopu z důvodu doprodeje.

Možné způsoby úhrady zboží

- platba v hotovosti při osobním odběru v sídle prodejce
- platba předem bankovním převodem
- platba na dobírku
- platba kartou online

Všechny metody plateb jsou zdarma a nezahrnují žádný extra poplatek za provedenou platbu.

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Řešení mimosoudních sporů dle EU

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. Kupující může změnit své osobní údaje pomocí kontaktního e-mailu jenž je uveden v kontaktech našeho eshopu.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz ; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Registrace firmy KVARK AG, s.r.o. na UOOU pod číslem 00065135 / 001.

Informace o zpracování osobních údajů - GDPR

Eshop WATERMAN.cz respektive KVARK AG, s.r.o. neodesílá žádná obchodní sdělení na zákaznické e-maily, vyjma zpráv určených k samotné objednávce jako jsou informace o expedici, případně dalších úprav vždy jen s danou objednávkou/kupní smlouvou.

Ochrana osobních údajů

 

Tento text vznikl ve spolupráci se Sdružením ochrany spotřebitelů ČR.